Andrahandsuthyrning: friare hyra men tillstånd behövs från BRF

Den parlamentariska läget kring andrahandsuthyrningen har varit stor och oklarheterna har varit många. Vi kommer att uppdatera sidan allt eftersom information blir känd.

Senaste nytt
121219: Idag beslutade riksdagen att godkänna den del av förslaget som innebär att bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen kan komma överens om en hyra som beräknas utifrån b0stadsrättshavarens kostnader. En fyraprocentig avkastning på marknadsvärdet plus månadsavgiften kommer att vara vägledande när en hyra bestäms i framtiden. Däremot måste bostadsrättshavaren även i fortsättningen ansöka hos föreningen för att hyra ut i andrahand. De skäl som brukar godtas för att få hyra ut i andrahand gäller alltså fortfarande. Dessa rör bland annat arbete på annan ort, studier och provsammanboende. De nya reglerna träder i kraft 1 febaruari 2013.

121218: Vid riksdagens votering idag blev det lika röstetal (169-169) rörande frågan om medlem behöver föreningens tillstånd för att hyra ut. Ärendet är bordlagt och ny votering sker under morgondagen.

121204: Civilutskottet fastställer sitt förslag. Riksdagen kommer att debattera reglerna 17/12, med riksdagsbeslut dagen efter.

121113: Efter civilutskottets behandling är resultatet att regeringens förslag kvarstår. Sverigedemokraterna står bakom förslaget i allt, utom på en punkt. De vill att bostadsrättsföreningarna även i fortsättningen måste ge sitt tillstånd för andrahandsuthyrningen. Om detta nu går igenom kommer en bostadsrätthavare att kunna hyra ut sin lägenhet till en hyra som motsvarar kapitalkostnaderna för lägenheten. I utredningen som kom i våras fanns ett förslag om att föreningen skulle kunna ta ut en extraavgift i samband med andrahandsuthyrning. Denna försvann senare i propositionen och därmed inte med i det förslag som riksdagens kammare ska ta ställning tid. Enligt civilutskottets ordförande Veronica Palm kan de nya reglerna träda i kraft 1 februari 2013.

121113: Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslöjar att de under en tid fört förhandlingar med regeringen om de nya reglerna för andrahandsuthyrning, men att dessa nu avbrutits. Socialdemokraterna uppger att främsta anledningen är att regeringen vill se en hyra som baseras på värdet på lägenheten, medan S vill att hyran grundas på de kostnader som ägaren har. Bostadsminister Stefan Attefalls pressekreterare tillägger via TT att S och MP propsat på fler utredningar i frågan, och det var därför "inte meningsfullt att fortsätta diskussionerna". Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson, tillika ordförande i civilutkottet, Veronica Palm skriver på Twitter att regeringen har stöd av Sverigedemokraterna för den fria hyressättning som Palm benämner som marknadshyra. Civilutskottet sammanträder klockan 11 under tisdagen.

121112: Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen skriver brev till regeringen och bostadsminister Stefan Attefall: "Andrahandsuthyrningsfrågan behöver en konstruktiv lösning". Och fortsätter: "Det aktuella lagförslaget har forcerats fram i både utredande och i propositionsskrivning och nu hamnat i ett läge där regeringen inte har majoritet i riksdagen för samtliga delar av förslaget. Vi är oroade över att bristerna i beredningen av ärendet i kombination med ett politiskt kompromissande kan leda till lagändringar som inte blir genomtänkta". De tre organisationerna erbjuder sin hjälp och vill delta i ett samråd för att ta fram nya regler. Läs brevet i sin helhet (pdf).

121109: Det blir sannolikt inga nya regler vid årsskfiftet, som var regeringens ursprungliga plan. Efter bordläggningen i civilutskottet kommer nu regeringen och Socialdemokraterna, som är det oppositionsparti som varit mest positiva till delar av förslaget, fortsätta att diskussionerna. S vill invänta förslag från civildepartementet som ger bostadsrättsföreningarna möjlighet att ta ut en extra avgift under andrahandsuthyrningen. Under hösten har Bostadsrätterna besökt departementet för att prata om just den frågan. Förslag om avgiften kan komma under våren. En slutsats är att de nya reglerna dröjer, kanske i ett halvår.

121108: Frågan har varit uppe flera gånger i civilutskottet och varje gång blivit bordlagt. Senast detta hände var torsdag 8 november. Sverigedemokraterna säger sig vara redo att stödja delar av regeringens förslag, bland annat en friare hyressättnining. Men SD avfärdar möjligheten att hyra ut i andrahand utan föreningsstyrelsens tillstånd. Socialdemokraterna vill utreda frågan ytterligare, men säger ingenting om vad det skulle innebära i praktiken.