Delning av lägenheter

Det kan hända att medlemmar vill dela en stor bostadsrätt i flera. Då finns två sätt att genomföra delningen på.

 Den formella vägen är att lägenheten säljs till föreningen till marknadspris, då reavinstbeskattning aktualiseras. Stämma ska besluta att lägenheten ska upphöra och därefter upplåts två nya bostadsrätter. Panthavare underrättas i förväg. Insatser och andelstal bestäms (som kan vara summan av den tidigare bostadsrättens värden). Notering görs i lägenhetsförteckningen och lägenhetsregistret underrättas.

Den informella varianten är att lägenheten består, ingen ändring sker i lägenhetsförteckningen. Men rent praktiskt delas lägenheten i två lägenheter. Det kommer bara finnas en avgiftsavi. Detta kan väl fungera om det är samma innehavare till exempel en enda familj som innehar lägenheten. Men blir det fråga om att en lägenhet ska överlåtas måste det formella förfarandet genomgås så att det rättsligt sett blir fråga om två separata lägenheter.

Se även faktabladet Sammanslagning av lägenheter.

Ladda ned PDF.

Mer som detta