Vem betalar för råttans skadegörelse?

02 mar 2017 | Här kan du läsa om vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna i sin tur vänder sig till Bostadsrätterna för rådgivning.

Hur gör vi med låsen?
FRÅGA: Låsen i våra lägenhetsdörrar börjar kärva och det händer till och med att de inte går att låsa upp utan milt våld. Vem ska byta dörrlåsen och nycklarna? I stadgarna står bara att varje bostadsrättshavare ska stå för all målning utom utsidan av ytterdörren.

SVAR: Står det inget i stadgarna om att bostadsrättshavaren är ansvarig för lås och nycklar, brevinkast eller annat specificerat är ansvaret föreningens.

Vem betalar för råttans skadegörelse?
FRÅGA: En bostadsrättshavare har fått skador på lösöre, elkablar och snickerier i samband med att det kom in råttor i fastigheten vid en renovering. Föreningen stod för kostnaderna avseende att få bort råttorna och täppa till det hål där de tagit sig in i en lägenhet. Nu pågår en diskussion mellan respektive
försäkringsbolag om vem som bär ansvar för skadorna råttorna ställt till med invändigt i hens lägenhet.

SVAR: Utgångspunkten då det gäller råttskador är att medlemmen får reparera inne i lägenheten, då sådant som hen har underhållsansvar för enligt stadga, medan föreningen ska reparera utanför lägenheten. Vill medlemmen att föreningen ska stå för reparationer i lägenheten måste hen kunna bevisa att råttorna kom in i lägenheten på grund av att föreningen varit vårdslös på något sätt.

Kan vi hyra ut i andra hand?
FRÅGA: Vad gäller egentligen vid andrahandsuthyrning med provsamboende som skäl? Kan man få tillstånd för till exempel två år?

SVAR: Styrelsen avgör men enligt fast praxis tillåter hyresnämnder max ett år för provsammanboende.

Vem byter säkringar?
FRÅGA: I vår radhusförening står elskåpen utomhus. Vem ansvarar för dem och ska byta säkringar? Varje radhuslägenhet har ett eget elskåp. Stadgarna säger ingenting om elskåp.

SVAR: Då skåpen sitter på utsidan av husen och då det inte står något i stadgarna om detta, så är det föreningen som har underhållsansvaret och bland annat ska byta säkringar.

Vem ansvarar för ledningar?
FRÅGA: Några i huset har byggt in ledningar i sina badrum vid renovering. Stadgarna säger att var och en är ansvarig för ”ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet.” Vad menas här med "åtkomliga"? Nu är de inbyggda och inte direkt ”åtkomliga”, är dessa ledningar föreningens eller var och ens eget ansvar?

SVAR: Är det en medlem som byggt in tidigare åtkomliga ledningar anses de rättsligt sett ännu åtkomliga så medlem har underhållsansvaret. Detta gäller även om det är tidigare bostadsrättshavare som byggt in ledningarna.

Skriv en kommentar

Mer som detta