Vem ansvarar för antalet element?

21 apr 2017 | Här kan du läsa om vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna i sin tur vänder sig till Bostadsrätterna för rådgivning.

Vad menas med juridisk person?
FRÅGA: Jag läser att vår förening inte accepterar juridiska personer som medlemmar. Vad innebär det egentligen?

SVAR: Att en juridisk person vill köpa en bostadsrätt innebär oftast ett företag som vill ha en bostad till sina anställda. De anställda bor där kanske under en kortare tid. En annan aspekt är också att vissa föreningar riskerar att bli oäkta, vilket skattemässigt kan ge sämre ekonomiska villkor för medlemmarna.

Vem ansvarar för antalet element?
FRÅGA: Det är kallt i min lägenhet och jag anser att lägenheten har för få element för att det ska bli tillräckligt varmt. Är det mitt eller föreningens ansvar att installera fler vattenburna element? Eller får jag finna mig i detta då jag köpte lägenheten med befintliga element?

SVAR: Föreningen har ansvar för element och för att det är en godtagbar temperatur i lägenheter. Om det verkar vara för låg temperatur måste föreningen anlita fackman som får mäta temperaturen. Visar det sig att den är för låg måste åtgärder vidtas för att höja den. Ett grundtips är att se till att luften kring element får cirkulera fritt och placera därför inte möbler framför.

Har styrelsen rätt att se hyresavtalet?
FRÅGA: Jag har sökt och fått tillstånd av styrelsen att under en tid hyra ut min lägenhet i andra hand. Nu vill de se hyresavtalet mellan mig och min hyresgäst. Har de rätt till det?

SVAR: Nej, hyresavtalet är en sak mellan dig och andrahandshyresgästen. Däremot har styrelsen rätt att få veta namnet på tilltänkta hyresgästen.

Kalla till stämma via e-post?
FRÅGA: Kallelse till en föreningsstämma sker vanligtvis skriftligen i medlemmarnas brevlådor eller brev till dem som är bosatta någon annanstans. Hur är det med e-post, går det att kalla till stämma på det sättet i stället?

SVAR: Här har skett en ändring som gör det möjligt att kalla till stämma via e-post. Men för att e-post ska kunna användas krävs det att föreningens stadgar anger att kallelse till stämma får ske med just e-post, om föreningen fått e-postadressen av medlemmen för detta syfte. Vid vissa mycket speciella beslut måste kallelse ske skriftligen.

Skriv en kommentar

Mer som detta