Unga vill engagera sig i styrelsearbetet

04 apr 2017 | Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Det visar en ny undersökning. – Jag blev positivt överraskad, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

En ny generation är positiv till att engagera sig i arbetet kring sin bostad, enligt en undersökning som har gjorts av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna. När frågan gick ut till boende i bostadsrätter var det framför allt personer under 29 år som angav att de kunde tänka sig att sitta i styrelsen.

Främst vill de vara med för att påverka sitt boende, ha mer insyn i styrelsearbetet men ser sig även kunna tillföra kompetens, visar undersökningen.

– Det är roligt att se att en ny generation vill engagera sig. Undersökningen visar att de vill ta ansvar och att de vill påverka sitt boende, säger Ulrika Blomqvist.

"Vet inte"
Hon tror inte att det handlar om brist på vilja att få de boende att engagera sig i styrelsearbetet – utan snarare att medlemmarna inte vet hur de ska göra för att engagera sig.

– Prata med valberedningen och styrelsen. Framför allt, visa att du vill engagera dig. De som ändå är tveksamma uppger att det tar för mycket tid och arbete och att ansvaret är stort. Det är orsaken i nästan hälften av svaren.

– Visst kräver det tid och ansvar, men det går också att lägga upp arbetet på olika sätt. För att effektivisera är det bra att förbereda möten, skicka ut och läsa igenom handlingarna innan mötet och att hålla sig till ämnet, säger Ulrika Blomqvist.

Komplexa regler
En mindre del av de tillfrågade tyckte att styrelsearbetet verkade svårt och att lagar och regler är komplexa.

– Vissa säger att de inte kan allt, men många saker går att läsa sig till. Dessutom kan styrelseledamöterna i våra medlemsföreningar ringa till oss på Bostadsrätterna om frågor gällande styrelsearbetet.

Bostadsrätterna håller också i utbildningar för dem som vill förkovra sig inom styrelsearbete.

– Det är intressant att sitta i styrelsen eftersom det handlar om ens boende. Du lär dig också mycket om föreningsliv, juridik och ekonomi. Det är en tillgång för dig själv, säger Ulrika Blomqvist.

Ett sätt att mjukstarta styrelsearbetet är att först bli suppleant. Sedan om viljan och längtan efter större engagemang finns kan det vara dags att bli ledamot.

Nathalie Joo
 

FAKTA/Tips före att öka trivseln och sänka kostnader
• Att bo i en bostadsrättsförening är en kooperativ tanke där medlemmarna går samman och arbetar för husets bästa. På så sätt kan kostnaderna hållas nere.
• Ska föreningen inte köpa in mängder av tjänster så kräver det att så många som möjligt ställer upp och hjälper till.
• Många föreningar har särskilda arbetsgrupper för olika sysslor, vilket ökar trivseln och sänker kostnaderna. Det kan handla om trädgårdsgrupp, arbetsgrupp för uteplatsen, it-grupp eller festkommitté.

Skriv en kommentar

Mer som detta