Så blev sopor en resurs

Bild sopsäckar
01 dec 2017 | Synen på hushållsavfall har förändrats kraftigt på senare år. – Egentligen borde vi säga resurser om de material som folk på ett eller annat sätt vill göra sig av med, säger Jon Nilsson-Djerf, rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport på Avfall Sverige.

Varje svensk kastade 467 kilo hushållsavfall under 2016. Det var 11 kilo mindre per person jämfört med 2015 visar statistik från Avfall Sverige, som är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning.

– Bara en procent av hushållsavfallet hamnar på soptippen, det vill säga deponi, vilket gör oss världsledande. Sedan länge får inget i Sverige deponeras som är organiskt eller brännbart, säger Jon Nilsson-Djerf.

En stor del av denna framgång beror på källsorteringen och det svenska miljöarbetet med återvinning.

För hushållsavfallet finns två huvudmän. Den ena är kommunen som alltid har en skyldighet att ta hand om hushållsavfallet, det vill säga det som finns i soppåsen under diskbänken samt matavfall. Närmare 73 procent av landets kommuner sorterar matavfall separat.

Den andra huvudmannen för avfall är producenterna – tillverkarna av förpackningar, returpapper, elektronik med mera. Hushållen har skyldighet att sortera ut och lämna avfallet till de olika insamlingssystem som finns.

Trenden visar att den fastighetsnära insamlingen ökar.

– Den ger bäst sorterings- och insamlingsresultat och ligger i linje med att människor alltmer söker tidsbesparing och service, säger Jon Nilsson-Djerf.

Vilket ansvar har en bostadsrättsförening för hushållsavfallet?

– Alla fastighetsägare måste ha ett avtal om sophantering med kommunen. Men det finns inga krav på fastighetsägaren att erbjuda utökad källsortering av till exempel plast, papper och glas. Det är en extra service som en bostadsrättsförening kan erbjuda de boende, men det ger också en stor miljönytta för samhället.

Källsorteringen sparar också pengar åt föreningen, eftersom det är dyrare att skicka stora kärl med avfall till förbränning.

Hur ska föreningar göra som vill börja källsortera?

– Ta kontakt med kommunen. Där finns personer som kan ge råd om vad som gäller i kommunen och vilka entreprenörer som kan hämta. Sedan måste föreningen bestämma ambitionsnivån – det måste finnas en plats för avfallsutrymmet.

Nils Sundström

Skriv en kommentar

Mer som detta