Regeringen skickar förslag om andrahandsuthyrning till lagrådet

Regeringen går vidare med förslaget om ändrade regler vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Lagrådet ska lämna sin bedömning innan förslaget läggs i riksdagen.

Lagrådsremissen är i stort identiskt med det förslag som tidigare varit känt: bostadsrättsföreningen ska kunna ta ut en avgift i samband med uthyrningen. ”Beaktansvärda skäl” för att hyra ut ändras till enbart ”skäl”. Och bostadsrättshavaren behöver även i fortsättningen föreningens tillstånd vid uthyrning.

En skillnad jämfört med tidigare förslag är att föreningens avgift vid uthyrningen totalt blir lägre om andrahandsuthyrningen pågår bara en del av året. Avgiften kommer att bli 10 procent av prisbasbeloppet per år, för närvarande 4 440 kronor.

Efter att riksdagen har antagit lagändringarna kommer Bostadsrätterna att ta fram nya mönsterstadgar som medlemsföreningar sedan kan anta. Den förening som vill ta ut en avgift måste nämligen ange detta i sina stadgar för att det ska vara lagligt.

Vi har tidigare skrivit flera artiklar i ämnet, och den senaste hittar du här.
 

Ändringar 2013
  • Andrahandshyra som motsvarar ägarens kostnader.
  • Hyran går att få prövad i Hyresnämnden men hyresgästen får inte tillbaka någon retroaktiv hyra.
  • Hyresgästen har en månads uppsägningstid, medan bostadsrättshavaren har tre månader.
  • Schablonbeloppet höjdes till 40 000, därutöver behöver bostadsrättshavaren skatta för hyresintäkterna.
  • Fortfarande behöver bostadsrättshavaren styrelsens tillstånd och ”beaktansvärda skäl” för att hyra ut.
Ändringar 2014?
  • Bostadsrättsföreningen föreslås kunna ta ut en avgift under uthyrningen.
  • Bostadsrättshavaren behöver fortfarande styrelsens tillstånd för att hyra ut.
  • Bostadsrättshavaren ska kunna ange ”skäl” för uthyrningen.
  • Skälen utvidgas till att handla om svårt försäljningsläge eller uthyrning till närstående.

Skriv en kommentar

Mer som detta

Senaste nytt om uthyrning i andra hand

ArtikelDe ändrade reglerna för uthyrning av bostadsrätt vandrar snart vidare till riksdagen för behandling. Många remissinstanser ställer sig positiva till justeringarna och planen är att de nya reglerna börjar gälla 1 juli 2014.Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte - det är frågan

ArtikelFrån 1 juli i år blev det nya regler för andrahandsuthyrning. De nya reglerna är något generösare, men inte helt lättolkade. Effekten av de nya reglerna ser vi antagligen först efter att Hyresnämnden prövat några ärenden.Läs mer

Debattartikel: tydligare regler för andrahandsuthyrning

ArtikelUnder en tid har Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggen samtalat med regeringen om reglerna för andrahandsuthyrning. Resultatet är förslag om en tydligare lagstiftning samt en rätt för föreningen kan ta ut en årlig avgift i samband med uthyrningen.Läs mer
En grafisk figur som håller i symboler för rätt respektive fel.

Sant eller falskt om ditt boende – 8 påståenden om livet i en bostadsrätt

ArtikelAtt bo i bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Ändå finns många missuppfattningar och oklarheter kring vad du har rätt att göra och inte göra i din bostad. Tove Lindau, jurist på Bostadsrätterna, reder ut vad som gäller.Läs mer
Ämne: 
Juridik

Hyresnämnden säger nej till korttidsuthyrning

ArtikelI ett rättsfall säger Hyresnämnden nej till korttidsuthyrning via webbplatsen Airbnb. Anledningen är att detta liknas vid en hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket inte ligger i linje med de intentioner lagstiftarna har haft med de nya reglerna för andrahandsuthyrning.Läs mer
Ämne: 
Rättsfall