Ny försäkringsgivare för vår fastighetsförsäkring

17 apr 2018 | Den fastighetsförsäkring som Bostadsrätterna erbjuder alla medlemsföreningar kommer vid förnyelsen den 1 maj att ha en ny försäkringsgivare – Protector.

Efter en gedigen upphandling av försäkringen, och förhandling med flera anbudsgivare, har valet fallit på det norska försäkringsbolaget Protector.

Anledningen till bytet är att nuvarande försäkringsgivare Moderna Försäkring meddelat att de på grund av ökat skaderesultat behöver höja premierna avsevärt. Alla inkomna anbud gav premiehöjningar men med i stort sett oförändrade villkor och omfattning stannar Protector på en generell premiejustering på i snitt 10 procent.

Läs mer om vår fastighetsförsäkring, som förmedlas genom vår samarbetspartner Söderberg & Partners Försäkringsmäklare, under Medlemsförmåner.

Vid frågor kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 70 eller via e-post bostadsratterna@soderbergpartners.se

Skriv en kommentar

Mer som detta