Kan styrelsen byta ut en ledamot?

Två personer tar i hand.
01 dec 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning.

Sänkt avgift?
FRÅGA: Hissen måste genomgå en renovering och därför har styrelsen meddelat att den kommer att vara avstängd i fyra veckor. Det är så klart ett problem för medlemmarna som nu måste gå i trappor. Har medlemmar rätt till kompensation när hissen är avstängd, till exempel i form av sänkt månadsavgift?

SVAR: Medlemmar har endast rätt till ersättning när föreningen har orsakat, eller vållat som det heter, något som gör att medlemmarna inte kan utnyttja sina bostadsrätter fullt ut. Det krävs att styrelsen varit vårdslös. Men om en ”olycka” inträffar, till exempel att att hissen går sönder, kan ju föreningen
vanligtvis inte ses ha orsakat detta. Därmed finns ingen rätt till sänkta avgifter för bostadsrättshavarna.

Vem ska besluta om installation?
FRÅGA: Styrelsen menar att fjärrvärmen blivit för dyr och vill därför installera bergvärme i fastigheten. Det kommer förvisso kosta en god summa pengar och då är frågan om detta är något som styrelsen kan besluta om själva eller om den måste eller bör låta en föreningsstämma besluta om installationen av bergvärmen.

SVAR: Enligt bostadsrättslagen måste en föreningsstämma besluta om det som heter väsentlig förändring av hus eller mark. Det betyder att stämma ofta ska ta beslut och styrelse får bara bestämma om mindre ändringar. Bergvärme är en stor investering och leder många gånger till att föreningen låter borra hål och dra ledningar och på andra sätt förändra fastigheten. I sådana fall är det nödvändigt att en stämma beslutar i saken.

Är väggen bärande?
FRÅGA: Jag vill riva ner en vägg i lägenheten men vet inte om den är bärande eller inte. Är det min eller styrelsens skyldighet att ta reda på om det är en bärande vägg?

SVAR: Det är medlemmens sak att anlita sakkunnig för att utreda detta. Föreningen ska inte orsakas kostnader för att en medlem vill ändra i sin lägenhet.

Kan styrelsen byta ut ledamot?
FRÅGA: Kan styrelsen själv byta ut en sittande ledamot mot någon annan, utan att ha en extrastämma?

SVAR: Nej, en styrelse kan inte tillsätta eller avsätta enskilda ledamöter eller suppleanter. Det enda sättet att byta ut någon, förutom när en person själv väljer att avgå ur styrelsen, är att hålla en stämma. Då kan det vara på ordinarie stämma eller en extrastämma. Styrelsen kallar till stämma, antingen på eget initiativ eller om minst tio procent av medlemmarna begär det. I själva kallelsen måste det framgå vad stämman ska behandla för fråga.

Skriv en kommentar

Mer som detta