Informationskvällar anordnas i Stockholm om att fixa laddplats

04 nov 2019 | Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms stad arrangerar ett antal seminarier om hur bostadsrättsföreningar kan fixa laddplatser för elfordon i föreningarna.

Under november månad arrangerar Energi-och klimatrådgivningen i Stockholms stad informationskvällar för bland annat bostadsrättsföreningar om att fixa laddplatser.

Seminarierna är kostnadsfria. 

Läs mer här om var och när de hålls och anmäl er på fixaladdplats.se.

Fixa laddplats drivs av Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, en opartisk och kostnadsfri rådgivning från din kommun.

Skriv en kommentar

Mer som detta