Får jag ta bort väggen?

Ombyggnation.
12 okt 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning.

Kan jag bli valbar till styrelsen?
FRÅGA: Jag sitter i föreningens valberedning och vi är nu i full gång med att hitta nya kandidater till styrelsen. Grejen är att jag själv gärna skulle ta plats i styrelsen och då undrar jag om det är något som hindrar att valberedningen föreslår mig som ledamot?

SVAR: Själva funktionen med valberedning finns inte reglerad i någon lag. Tanken är att valberedningens arbete ska underlätta för stämman att välja lämpliga personer. Därmed finns det inget som hindrar att någon i valberedningen föreslår sig själv till styrelseuppdrag.

Får jag ta bort väggen?
FRÅGA: Jag vill bygga om min lägenhet genom att ta bort en vägg som eventuellt är bärande. Intyget som jag inhämtat från en byggfirma säger att ingen förstärkning behövs. Ombyggnaden innebär att min nuvarande 3:a istället blir en 2.5:a. Måste jag skriva en motion eller kan styrelsen besluta sådana här frågor?

SVAR: Det är styrelsen som säger ja eller nej. Ett nej kräver att styrelsen kan bevisa att ändringen är till påtaglig skada för föreningen. Är styrelsen osäker på ditt intyg kan styrelsen anlita en egen fackman för att bedöma saken. Dessutom bör du eller styrelsen kontrollera om ändringen kräver bygglov. Styrelsen noterar rumsförändringen i lägenhetsförteckningen samt anmäler detta till det offentliga lägenhetsregistret.

Nytt tillstånd för att hyra ut igen?
FRÅGA: Jag har fått tillstånd av styrelsen att hyra ut min lägenhet i ett år. Men nu efter ett halvår har min andrahandshyresgäst fått egen lägenhet. Jag har en ny hyresgäst som vill hyra resten av tiden och denne har flyttat in. Måste jag ansöka om tillstånd en gång till?

SVAR: Rent formellt har styrelsen beviljat tillstånd för ett år till din första hyresgäst. Vill du byta hyresgäst under tiden måste du skicka en ny ansökan för den hyresgästen.

Får vi ersättningsboende?
FRÅGA: Vår lägenhet har drabbats av en fuktskada där styrelsen nu vill ta upp stora delar av vårt vardagsrumsgolv för att undersöka hur omfattande skadan är. Bra tycker vi men det betyder också att vi inte kan använda vår lägenhet som tidigare och begär därför en ersättningslägenhet för den tid som krävs. Alternativt att föreningen ersätter oss för annat boende som vi själva kan hitta.

SVAR: Föreningen låter ta upp delar av golvet för att undersöka dels hur mycket betongplattan är skadad och dels vad skadan kan bero på samt vilka åtgärder som krävs. Det kan givetvis vara till besvär för en medlem men föreningen har ingen skyldighet att ordna ersättningslägenhet eller ersätta kostnader för ett annat boende. Ni får helt enkelt vända er till ert försäkringsbolag för att fråga om ni kan få annat boende.

Skriv en kommentar

Mer som detta