Får den som äger två lägenheter två röster?

24 apr 2017 | Här kan du läsa om vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna i sin tur vänder sig till Bostadsrätterna för rådgivning.

Avgifter för byte inom föreningen?
FRÅGA: Jag har en fråga om vad som händer när jag flyttar inom föreningen. Ska jag återigen betala pantsättningsavgift och överlåtelseavgift om jag byter upp mig?

SVAR: Ja, under förutsättning att dessa avgifter finns i föreningens stadgar så behöver du betala dessa, även om du flyttar inom föreningen.

Får den som äger två lägenheter två röster?
FRÅGA: I min förening äger jag två lägenheter. Jag menar att jag då ska ha två röster på stämman, att det är en röst per lägenhet. Styrelsen säger däremot att stadgarna inte medger detta, utan det är en röst som gäller. Vem har rätt?

SVAR: Enligt de allra flesta stadgar har en medlem som har flera lägenheter endast en röst. Det är medlemskapet i föreningen som ger rösträtt, inte vare sig storleken på lägenheten eller antal lägenheter.

Får jag hyra ut i andra hand?
FRÅGA: Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand eftersom jag ska studera utomlands under en tid. Men trots att jag skickade ansökan till styrelsen så får jag inte något svar. Jag har nu under ett par månader påmint dem flera gånger. Vad ska jag göra?

SVAR: Om du inte får något svar från styrelsen kan du vända dig till Hyresnämnden som då prövar om du kan få hyra ut. Att få ärendet prövat där är kostnadsfritt.

Skriv en kommentar

Mer som detta