Extern stämmoordförande

13 jan 2017 | Boka en av Bostadsrätternas erfarna styrelserådgivare som extern mötesordförande på föreningsstämman. Denna tjänst erbjuds i Stockholm, Göteborgsområdet och Skåne.

Att ha en extern mötesordförande på årsstämman är en bra idé då det är en person som inte har några bindningar i föreningen och därmed kan hålla sig neutral. En del föreningar väljer att deras egen ordförande även ska hålla i årsmötet. När denne ska svara på medlemmarnas frågor och samtidigt hålla i ordförandeklubban kan det bli svårt att hålla isär rollerna. Därmed inte sagt att det är fel, men det är att föredra att någon annan är mötesordförande. Andra väljer att ta in någon från grannföreningen eller annan extern person.

En extern mötesordförande brukar också i högre rad innebära att stämmorna blir lugnare, i synnerhet när det är en fråga av mer kontroversiell karaktär. Det är även betryggande för alla parter att mötesordföranden är en person som har en gedigen kunskap om bostadsrätt.

Som en medlemsförmån erbjuder Bostadsrätterna möjligheten att anlita någon av de erfarna styrelserådgivarna. Detta sker mot ersättning och priset är beroende av tidsåtgången inför, under och efter stämman.

Tjänsten erbjuds i Stockholm, Göteborgsområdet och i Skåne. Intresserad? Kontakta Bostadsrätterna på info@bostadsratterna.se eller telefon 0775-200 100. Intresset för tjänsten brukar vara högt och därför är det först till kvarn som gäller.

Skriv en kommentar

Mer som detta