Bostadsrätterna välkomnar besked om elnätspriset

15 aug 2018 | Regeringen beslutar nu om att sänka elnätsavgifterna. Det påverkar alla landets hushåll och leder till att många kommer att få sänkta elnätsavgifter, i flera fall med upp till 21 procent. En enad bostadsbransch är mycket nöjd med regeringens besked.

Från och med 2020 träder en ny reglering i kraft där bland annat elnätsbolagens avkastning kommer att nära nog halveras.

Medlemsorganisationen Bostadsrätterna välkomnar beskedet från regeringen då det blir en elnätsreglering som betydligt bättre kan skydda landets konsumenter inklusive bostadsrättsföreningar mot prishöjningar.

Tidigare i år uppvaktade bostadsbranschen – i form av Bostadsrätterna, HSB, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO, Riksbyggen och Villaägarna – regeringen och energiminister Ibrahim Baylan där de framförde vikten av en ny reglering.

Organisationerna har i många år följt prisutvecklingen på elnät. Bara de senaste två åren har avgifterna ökat med i genomsnitt 12 procent, samtidigt som den allmänna prisutvecklingen legat på omkring tre procent. Och redan nu aviserar stora bolag nya höjningar.

Enligt regeringens beräkningar rör det sig om uppskattningsvis 60 miljarder mindre i avgifter för nästa regleringsperiod, 2020-2023, jämfört med om vi haft dagens regler.

Bostadsrätterna kommer att följa frågan noga och fortsätta studera prisutvecklingen för att försäkra sig om att den nya elnätsregleringen är ett reellt och rimligt konsumentskydd för Sveriges boende.

Skriv en kommentar

Mer som detta