"Bostadsmarknaden är rimligt värderad"

Trots ökat byggande fortsätter bostadspriserna uppåt. Efterfrågan är större än utbudet.
Svenska hushåll är inte så skuldsatta som det ofta framhålls. Det konstaterar en rapport utförd av analysföretaget Evidens, på uppdrag av Svensk Byggindustri.

De svenska hushållen är inte överskuldsatta och ett skuldkvotstak, det vill säga ett av myndigheter infört tak för hur mycket ett enskilt hushåll får låna, är inte nödvändigt, enligt rapporten.

Att de svenska hushållens skulder ofta framhålls som höga vid internationella jämförelser är missvisande, enligt Evidens. Om skuldkvoten i stället justeras – genom att beräknas på hushållens inkomster före skatt och sociala avgifter – visar data att Sverige ligger något över genomsnittet bland jämförda länder.

Att prisökningen de senaste 20 åren varit större än andra perioder i svensk historia har sina naturliga förklaringar, där disponibla inkomster, den fallande räntenivån och hushållens ökade finansiella tillgångar är de mest betydelsefulla. Enligt analysen är bostäderna i landet rimligt värderade och för att konsumtionsutvecklingen ska påverkas måste bostadspriserna falla i nivå med 1990-talskrisen.

Rapporten ”Argument för och emot ytterligare kreditrestriktioner” finns att ladda ned på sverigesbyggindustrier.se

Skriv en kommentar

Mer som detta

Debatt: Regeringen måste stoppa skärpta amorteringskrav

Artikel"Att genom amorteringskrav införa ett tvångssparande som främst gynnar bankerna riskerar i själva verket göra situationen än mer besvärlig för redan utsatta hushåll", skriver Bostadsrätterna och Veidekke i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten.Läs mer

Krisen på bostadsmarknaden – nu avgörs spelreglerna

ArtikelDOKUMENT BOSTADSKRISEN. 2016 är ett ödesår för den svenska bostadsmarknaden. En rad åtgärder diskuteras för att hejda hushållens skuldsättning och de skenande bostadspriserna. Samtidigt måste bostadsbyggandet öka rejält. – De förslag som nu diskuteras riskerar att dra undan mattan för många hushåll, säger Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.Läs mer
Ämne: 
Ekonomi

Låginkomsttagare skulle drabbas hårdast om ränteavdraget avskaffas

ArtikelMinskad konsumtion, minskat sparande och förändrade amorteringsvanor skulle bli konsekvensen om ränteavdraget avskaffas. 14 procent av låginkomsttagare med bostadsrätt och bolån skulle få lämna sin nuvarande bostad, givet en normalränta på fyra procent. Det visar en färsk undersökning från Bostadsrätterna, genomförd av analysföretaget United Minds.Läs mer
Relativt nybyggda flerfamiljshus i Göteborg.

Så ska bokrisen lösas

ArtikelDOKUMENT BOSTADSKRISEN. Mindre krångel, svårare att överklaga, fri hyressättning, förbud mot kommunala naturreservat, sänkt reavinstskatt, minskat ränteavdrag och möjlighet att använda en del av sitt pensionssparande till att köpa bostad. Förslagen är många från Din Bostadsrätts panel om hur bokrisen ska lösas. Här är tre frågor – och arton svar.Läs mer

Visionären Lennart Weiss

ArtikelBostadskrisen kräver en bred och blocköverskridande politisk uppgörelse. Det menar Lennart Weiss som är kommersiell direktör i byggbolaget Veidekke. "De förslag som nu diskuteras räcker inte. Det behövs betydligt kraftfullare åtgärder, inte minst på skatteområdet."Läs mer